top of page

Per què escurar?

Consells

estufa desollinador.jpg

Passos previs

Escalfar-se amb una xemeneia de llenya resulta hipnòtic, suposa un importantíssim estalvi econòmic respecte a altres combustibles com a gasoil o gas, a més de ser un combustible ecològic.

Abans d'instal·lar una xemeneia de llenya heu de tenir en compte la potència i el seu rendiment. En una xemeneia tradicional d'obra oberta, l'eficiència energètica ronda el 20%, cosa que significa que només aprofita el 20% del poder calorífic que s'està generant. En canvi, les xemeneies metàl·liques actuals poden arribar a un 90% deficiència.

Riscos

El bon funcionament d'una xemeneia no només ens permet gaudir d'un millor rendiment i més confort, sinó que també evita situacions de risc.

Risc evident d'incendi, més comú del que ens pugui semblar, així com la possible aparició de monòxid de carboni (CO). Aquest és un gas inodor, insípid, incolor, no irritant i tòxic.  

Una instal·lació realitzada per personal especialitzat i qualificat juntament amb un manteniment i escura-xemeneia periòdica, manté el correcte funcionament de la nostra xemeneia, evitant així riscos innecessaris i mantenint una eficiència correcta.

deshollinador barcelona hollin.jpeg

El  Hollín

A més de ser obligatori per la normativa espanyola, la neteja dels conductes d'evacuació de fums almenys una vegada a l'any, la nostra experiència ens ha demostrat que les xemeneies generen sutge no tan sols per la quantitat de vegades que utilitzis la xemeneia.

El sutge es diposita a la instal·lació independentment de la quantitat de llenya o la quantitat d'ús que se li doni a una xemeneia, també influeixen altres factors com la llenya verda o humida, pressió atmosfèrica, temperatura de l'habitatge, entrades d'aire a la combustió, un tir no eficient...

bottom of page