top of page

escura-xemeneies

Consells

deshollinador barcelona hollin.jpeg

El Sutge

La pròpia combustió de la llenya, pèl·lets o altre combustible fòssil, genera sutge que s'adhereix a les parets del conducte d'evacuació de fums de la nostra xemeneia caldera etc…

Aquest residu és altament inflamable i requereix d'una neteja .

Fins ara, la forma més eficaç de netejar aquests conductes és mitjançant el raspallat, tot i ser una tècnica molt antiga, és cert que cada cop s'utilitzen eines més eficients.

El escura-xemeneies

L'escura-xemeneia és una acció preventiva, que evita que es puguin produir incendis a l'interior de la instal·lació, que la combustió sigui la correcta i per tant l'eficiència de la nostra caldera, xemeneia o estufa.

A més de netejar la xemeneia és importantíssim comprovar l'estat del conducte d'evacuació, ja que amb el temps o mal manteniment podria estar en mal estat i això és tan important o més que la pròpia neteja del conducte.

Deshollinador Barcelona conducto.jpeg
IMG_20200703_171110.jpg
IMG_20200707_123439.jpg

Serveis

A Deshollinaires utilitzem les millors tècniques al nostre abast, combinant el sistema tradicional amb la tecnologia d'avantguarda per oferir el millor servei.

bottom of page